BẢNG CHỌN SIZE ÁO – HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE ÁO THUN ĐỒNG PHỤC

Thông số chiều cao – cân nặng để tính size áo đồng phục chỉ có giá trị tham khảo, không thể chuẩn xác cho tất cả mọi người. Bạn nên đối chiếu với size áo thun mà bạn vẫn mặc thường ngày hoặc có thể mặc thử mẫu áo của công ty chúng tôi để chọn size áo chuẩn nhất.

BẢNG CHỌN SIZE ÁO GIÓ,ÁO KHOÁC

Thông số chiều cao – cân nặng để tính size áo đồng phục chỉ có giá trị tham khảo, không thể chuẩn xác cho tất cả mọi người. Bạn nên đối chiếu với size áo thun mà bạn vẫn mặc thường ngày hoặc có thể mặc thử mẫu áo của công ty chúng tôi để chọn size áo chuẩn nhất.